*  Poczta
*  WBOK
*  Zgłoś problem
*  Pomoc techniczna
*  Wskaźnik jakości usług
*  Polityka prywatności
*  Bezpieczeństwo w sieci
 
2013-05-20
Informacja
2011-03-05
Przyśpieszamy na wiosnę !!!


Twój adres IP: 3.237.97.64

Aktualności
 
2013-05-20 22:59:16
Informacja
Szanowni Państwo,

    Informujemy, iż zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo Telekomunikacyjne – dalej Pt, która weszła w życie 21 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1445) jesteśmy obowiązani dostosować umowę i regulamin do przepisów w/w ustawy (art. 56 Pt).

    Zwracamy uwagę, że nie uległ zmianie żaden z warunków umowy i regulaminu: (takich jak cena, parametry usługi, sposób rozwiązywania umowy), a zmiany wynikają bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa. Umowa zostanie podana do wiadomości Abonentom, a treść regulaminu zamieszczona na stronie www.komputerlan.pl.

   Zaproponowane zmiany wchodzą w życie z dniem 21 czerwca 2013 r. i dotyczą Abonentów, którzy zawarli umowy do kwietnia 2013r. włącznie.

    Zmiany w umowie oraz regulaminie, jako następujące z mocy prawa, nie mogą zgodnie z art.60a ust.3 ustawy Pt stanowić podstawy do wymówienia zawartej umowy. Abonent ma prawo wypowiedzieć umowę na warunkach, jakie obowiązywały w dotychczasowej umowie.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt.

Z poważaniem
Łukasz Istek - Komputerlan

Pokaż wszystkie komunikaty
 
  © KOMPUTERLAN
Projekt i wykonanie Grzegorz Wilk, DROBNE poprawki Łukasz Istek :-)