*  Poczta
*  WBOK
*  Zgłoś problem
*  Pomoc techniczna
*  Wskaźnik jakości usług
*  Polityka prywatności
*  Bezpieczeństwo w sieci
 
2013-05-20
Informacja
2011-03-05
Przyśpieszamy na wiosnę !!!


Twój adres IP: 3.237.97.64

Wypełniając obowiązek wynikający z ustawy Prawo telekomunikacyjne zamieszczamy poniżej odnośnik do strony Urzędu Komunikacji Elektronicznej zawierający informacje o bezpieczeństwie w sieci.

Podstawa prawna:
Art. 175e.
1. Prezes UKE publikuje na stronie internetowej UKE aktualne informacje o:
1) potencjalnych zagrożeniach związanych z korzystaniem przez abonentów z usług telekomunikacyjnych;
2) rekomendowanych środkach ostrożności i najbardziej popularnych sposobach zabezpieczania telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przed oprogramowaniem złośliwym lub szpiegującym;
3) przykładowych konsekwencjach braku lub nieodpowiedniego zabezpieczenia telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.
2. Informacje, o których mowa w ust. 1, publikowane są przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych na ich stronach internetowych.
3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, może zostać zrealizowany przez umieszczenie na stronie internetowej odnośnika do miejsca na stronie internetowej UKE lub innego podmiotu zajmującego się bezpieczeństwem sieci, w którym zamieszczone są informacje wymagane zgodnie z ust. 1.


     

Poradnik bezpiecznego korzystania z urządzeń mobilnych podłączonych do sieci Internet
PDF-ICON
Poradnik UKE - bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji elektronicznej w cyberprzestrzeni
PDF-ICON

 
  © KOMPUTERLAN
Projekt i wykonanie Grzegorz Wilk, DROBNE poprawki Łukasz Istek :-)